EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

yaşam kısa vakit kaybetmeyin

EY MÜSLÜMANLAR YAŞAM KISA VAKİT KAYBETMEYİN
 
                             “Rabbi ile irtibatı zayıf olanın nefesi de kısa olur.”
                 “Kömürü kurtarmak için altın feda edilemeyeceği gibi hayatını kurtarmak için de iman ve iman hareketi feda edilemez.”

                 “En çok okuduğunuz kitap, Kur’an olmalı, en çok anlattığınız kitap Kur’an olmalı, yaşadığınız kitap Kur’an olmalı. Yaşam kaynağınız Kur’an olmalı Hiç bir kitap Kur’ana perde yapılmamalı ve kur’anın önüne geçmemeli ve bu konuya çok dikkat etmeliyiz”

                 “Tecrübelerle gördük ki, İslam’i davada dökülenlerin, dökülmelerinin iki sebebi vardır: Biri, iman etmeden iman yoluna girmiş olmaları ve bundan ötürü dayanamamaları, diğeri ise, iman hakikatlarına ulaşmış olanlardan olsalar bile sürekli benzin almamaları ve bunun sonucunda benzinlerinin bitmesi.
 
                  Dikkat ediniz; Kur’an okumak ve anlatmak bir benzindir, teheccüd, oruç ve zikrullah bir benzindir, mahlukata ibret nazarıyla bakıp tefekkür etmek birer benzindir.” Hayatı değiştirmeyen, fedakarlık yaptırmayan, harekete geçirmeyen iman, iman değildir.”

                “
İman kök, ibadet gövde, cihad ve güzel ahlak ise meyvesidir. Kök ve gövde sağlam değilse meyve vermesi mümkün değildir.” Kalbi ıslah ile başlamayan her eğitim yanlıştır, yanlış eğitimlerden kâmil insanlar çıkmaz.”

                  İlim seviyesi yüksek müslümanlar, Kur’an ve sünnet’in verdiği tüm vitaminleri müslüman kardeşlerine vermelidir. Aksi halde bir iki vitamini almış fakat diğer vitaminlerden mahrum, sağlıksız nesiller ortaya çıkacaktır. Bugün maalesef durum bundan ibarettir.”

                “
İnsanlarla birebir ilgilenin. Zira toplu dersler fikir verirken bire bir diyalog iman ve ruh verir. İman ise harekete geçirir.” Zannedilenin aksine insan önce Allah (cc)’tan, sonra müslüman arkadaşlarından kopar. Müslüman arkadaşlarından kopunca da büsbütün Allah’tan uzaklaşır.” Bu davada dökülecek olanlar dökülecektir. Rüzgâr bugün eserse bugün, yarın eserse yarın…” Şahsiyetsiz ve dinine karşı ciddiyetsiz olanlara dikkat edin. Çünkü hainler bunların arasından çıkacaktır.”

                “Nehrin ana çizgisi içinde olun. Yan yollara saparsanız küçük bir birikinti olur, kurur gidersiniz.” Bir defa ihanet eden, bir daha edebilir. Zira ihanet bir karakter ve bir alışkanlıktır.”

               “Dal gövdesine, gövde de köküne bağlı oldukça hayattadır, ayrıldıklarında kururlar. Dal biraz meyve verdiğinde şımarmamalı, marifeti kendinden bilmemeli, gövdesini ve kökünü övmeli ve sevmelidir.” At koştuğunda, bülbül öttüğünde mutlu olduğu gibi dava adamı da davası uğrunda koşturduğunda mutlu olabilir. Mutluluğu yanlış yerde aramayın.”

               “Kur’an neslini hazırlamak ve İslam’
ı hakim kılmak için yeterince davetçi yoksa öncü nesil hiçbir zaman görevine ara veremez.” Verilen her taviz rabbani hareketten bir sapmadır. Tavizler çoğaldıkça hareket kan kaybedecek, şahsiyetsizleşecek ve Allah (cc)’ın yardımından mahrum kalacaktır.” Yanınıza alamadığınız kimseleri karşınıza da almayın. Onların bazılarının yarın yanınızda yer alacaklarını unutmayın. Müsamahakar olmanız gereken yerde müsamahakar olun.”
“Siyah ve beyaz birbirine ne kadar zıtsa Cennet ve rahat bir hayat da o kadar zıttır.”
“Zor işleri veya zor kararları yarınlara erteleme.
 
               Unutma ki; bir şey bugün ne kadar zorsa yarın da o kadar zor olacaktır.”
“Pusulası güneş olan bir kimsenin yönünü şaşırması mümkün olmadığı gibi hareketlerinin pusulası Kur’an ve Sünnet olan bir ümmetin veya bir şahsın sapması mümkün değildir.”

              “Bu ümmet zeki ve başarılı çocuklardan yeterince aydın-alimler yetiştirmediği ve dünya sevgisini kalplerinden atmadıkları müddetçe bu zilletten kurtulamayacaktır.”
“Allah (cc)’
ı tanımayan, O’nu çokça zikretmeyen ve yasaklarından kaçınmayan Allah’ı sevemez.”

               “Hükmü Allah’a vermek güzel ahlakın gereğidir. Çünkü güzel ahlak, hakkı hak sahibine vermeyi gerektirir.” Çalışkan olmak ve inanmak, hedefe kilitlenmekle mümkündür.”

               “İslam’i hizmete karşı ciddiyetsiz olanlar, hakikatte Allah’a ve ahirete karşı ciddiyetsizlerdir.” Unutmayın, duranlar, oturanlar, çalışmayanlar ölürler.”
“Her işin doğrusu zordur.” Derisini değiştirememiş yılanın ölmesi gibi kendini yenilemeyen hareketler de ölürler.”
“Malınız, makamınız ve ilminiz arttıkça dostlarınız değişir. Siz ilminizi artırın ki daha hayırlı dostlarınız olsun.”

               “Hata yapmaktan korkup harekete geçmeyenler, bilsin ki odun da durduğu yerde hata yapmaz.”
İman kişiye mes’uliyet duygusu verir.”
“Riski göze alamadığınız müddetçe kendinize güven duyamazsınız.”

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI