EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Türkiyenin parçalanmasına engel olmalıyız

TÜRKİYE’NİN PARÇA PARÇA’LANMASINA ENGEL OLMALIYIZ
Türkiye toprakları üzerinde haince emeller besleyen ve Türkiye’yi parçalamak isteyen yabancıların, cennet gibi ülkemizin topraklarına sahip olabilmeleri için AKP hükümeti tarafından çıkarılan, yabancıların mülk edinme yasası gece yarısı yangından mal kaçırır gibi kabul edilip Meclis`ten geçirildi.
AKP hükümeti tarafından çıkarılan yeni yasaya göre yabancılar ve bu yabancıların kuracakları şirketler aracılığıyla, parayı bastırıp vatan topraklarından istedikleri yeri satın alıp şehid Mehmetçiğin kanıyla sulanmış olan toprakların bir daha senin olmamak kaydıyla sahipleri olacaklar. 2.5 hektarı geçmemek şartıyla satılacak arazilerin büyüklüğünü 30 hektara kadar artırmak Bakanlar Kurulu kararına bağlı olacak. Her karış toprağında aziz şehidlerimizin alın teri ve mübarek kanları ile yoğrulmuş Müslümanların topraklarının, küffara satılması Allah’a Peygambere, Müslümanlara, Şehidlere ve bu vatan için canını dişine takarak mücadele edenlere ihanettir, Müslümanların olan bu vatan topraklarını yerli ve yabancı kâfirlere pazarlayıp peşkeş çekmek, İslam dinine ve Müslümanlara yapılan en büyük ihanettir.
Aslında halkımız kurulacak yeni partilerden ve hali hazırda kurulu olan partilerden tek tek bir bildirge yayınlanmasını istemelidirler.
1-     Allah’a, Peygambere, İslam’a ve Müslümanlara asla ihanet etmeyeceğimize
2-     Aziz şehidlerimizin yadigârı olan vatan topraklarını yerli ve yabancı kâfirlere satmayacağımıza
3-     Türkiye’nin bölünüp parçalanmasına asla izin vermeyeceğimize
4-     Türkiye vatandaşları arasında ırkı ne olursa olsun asla ayrımcılık yapmayacağımıza
5-     Türkiye vatandaşlarının kutsal değerlerine karşı asla hiçbir hareket yapılmasına müsaade etmeyeceğimize
6-     Allah’ın tevhid dini olan İslam’ın yaşanmasına ve hayatımıza hâkim olmasına karşı çıkmayacağımıza ve karşı çıkanlarla mücadele edeceğimize
7-     Türkiye vatandaşları arasında adaletli olacağımıza
8-     İnsan hak ve hürriyetlerinin en geniş biçimde yaşanması konusunda çaba sarf edeceğimize
9-     Müslümanların topraklarında yabancıların hâkim olmalarını asla kabul etmeyeceğimize
10-Türkiye’nin, Ağır olsun hafif olsun hiçbir tesisinin yabancı kaynaklara satılmasına ve el değiştirmesine izin vermeyeceğimize
11-Türkiye nüfus’unun çoğalması için vatandaşlarımıza devlet desteği sağlayacağımıza
12-Türkiye devleti içinde eğitimin parasız olarak yapılacağına
13-Türkiye vatandaşları arasında kadın ve erkek diye bir ayrımcılık yapmayacağımıza
14-Devlet veya özel sektör olsun çalışanların aldıkları ücretle rahat bir şekilde geçinmelerini sağlayacağımıza
15-Bir sektörde uzun yıllar çalışıp emekli olan vatandaşlarımızın, geçimlerini kimseye muhtaç olmadan, zekât almadan, sadaka almadan, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan yasaları çıkarıp emeklilerimizin hizmetine sunacağımızı
16-Emekli erkek ve hanımının hangi yaşta olursa olsun devletin olanaklarından geniş biçimde ücretsiz faydalanmasına olanak sağlayacağıma
17-Durumu müsait olmayan sağlıksız ve hasta vatandaşlarımızın devlet tarafından sıhhatlerine kavuşturulması için gerekli tüm yasal düzenlemeleri yapacağımıza
18-Engelli vatandaşlarımızın devlet desteği ile yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve gerekli desteğin devlet tarafından verilebilmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğimizi
19-Toplumun temiz ve ahlaklı yetişmesi için gerekli olan yasal zemini hazırlayacağımızı
20-Türkiye toplumunun İslamileştirilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımıza
21-Türkiye dışındaki diğer müslüman kardeşlerimizle aralarımızdaki sınırları kaldırıp tek İslami devlet olma yolunda adımlar atacağımıza
22-Müslüman olmayan yabancı komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri geliştireceğimize
Strateji alanları ve askeri bölgelerle beraber tarım alanların da satışını da içeren kanun tasarısı, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri göz önüne alınmadan yasalaştırıldı. Karşılıklık ilkesinin net bir şekilde tarif edilmediği için yeni yasaya göre, aramızda karşılıklık ilkesi bulunmayan Ermenistan`ın vatandaşı hemen sınırın yanından mülk edinebilecek. Yasa, Hakkâri ve Fethiye gibi büyük alanları dağlık olan yerlerin tamamının yabancının eline geçmesininin de önünü açtı.
Tapu Kadastro eski Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya ise toprak satışları konusunda Türk kamuoyunun gözünden kaçan en önemli noktanın `ayni hak` olduğunu belirterek, `Ayni hak ile karşılıklılık esası ortadan kaldırılmıştır` dedi. TBMM`deki Genel Kurul tartışmalarına bakıldığında karşılıklılık ilkesinin de yanlış anlaşıldığının altını çizen Özkaya, mülk kiralama ile satışın birbirine karıştırıldığını söyledi. Özkaya, şöyle devam etti: `Yabancılar ve özellikle İngiltere bizim vatandaşlarımıza mülk satmamakta bunun yerine kiralamaktadır. Bu asla ve asla karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilemez. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verileri dâhil olmak üzere Türkiye`de yabancı şirketlerin ne kadar toprak satın aldığını bilen bulunmamaktadır. Bir de unutulmaması gereken toprak satışları özelleştirmeler ve finans kuruluşlarının elden çıkması ile aynı paralellikte bir olgudur. Türkiye büyük bir oyunla karşı karşıyadır.`
Müslüman Milletimizin canını vererek vatan yaptığı cennet gibi topraklarımızın yabancılara satılmasından mutlaka vazgeçilmelidir, Yabancı ülke vatandaşları 1800`lerden bu zamana kadar Osmanlı Devletinin` zayıflama döneminden beri Türkiye Cumhuriyetinden toprak alma sevdasından vazgeçmediklerini görmekteyiz. Topraklara sahip olma hakkının yabancılara da tanınmasının, Anadolu topraklarına yapılan yatırımların ve sermayenin teminat altına alınmasıdır. Bu Yabancılar için diplomatik bir başarıdır. Batı sermayesi bu toprağa nüfuz etmeli, ona sahip olmalıdır` denilmektedir. O günden beri yabancıların anlayışında hiçbir fark yoktur. Para ile topraklarımızı satın almak istiyorlar. Milletimizin büyük fedakârlıklara katlanarak vatan yaptığı toprakların, yabancılara satılmasından mutlaka vazgeçilmelidir. Batılı devletlerin bizleri yıkmak ülkemizi parçalamak için ellerinden gelen çabayı göstermektedirler, asla yabancı devletlerin bize yapmak istedikleri oyuna gelmemek ve gerekli bütün önlemleri yasal çerçevede almalıyız ve bunun için özen göstermeliyiz.
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI