EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Türkiyenin Prenslerinden Sonra Şimdide Prensesleri

TÜRKİYENİN PRENSLERİNDEN SONRA ŞİMDİDE PRENSESLERİ
  Kemal Unakıtanın kızı Zeynep Unakıtanın, ailesiyle birlikte 600 milyon dolarlık asgari yatırım gerektiren termik santral girişimi yürürken, bir yandan da kamudaki tasarruflu ampul pazarını hedeflediği ortaya çıktı.
Unakıtanın 3 Eylül 2008 tarihinde kurduğu ZİA Enerji Ltd. isimli şirketin ana sözleşmesiyle, santral kurabilme ve elektrik satabilme yetkisi alırken, bir başka maddeyle de tasarruflu ampul imalat, ithalat ve müşavirliği yapacağı anlaşıldı. Unakıtanın girişiminin Başbakan Erdoğanın tüm kamu kurumlarının mevcut ampullerinin değiştirilerek, tasarruflu ampule geçilmesi genelgesiyle aynı döneme rastlaması da dikkati çekti.
 
3 EYLÜL'DE KURULDU
           
 Unakıtanın kızı Zeynep Unakıtanın kurucusu olduğu 10 bin YTL sermayeli şirketin Ticaret Sicil kayıtları, 3 Eylül 2008de kurulan ZİA Enerji şirketinin kapsamını detaylarıyla ortaya koyuyor. Şirketin 10 bin YTLlik sermayesinin yüzde 51ine karşılık gelen 5 bin 100 YTLsi Zeynep Unakıtana ait. Kalan yüzde 49u ise İsmail Kılıçlar adlı ortağına ait. Şirketin ana sözleşmesine göre, şirket her türlü elektrik üretim tesisi kurabilecek ve elektrik satabilecek. Ayrıca tasarruflu ampul ve floresan lamba olarak bilinen her türlü elektrik aksamı alıp satabilecek. Bu kapsamda şirket sözleşmesinde şu madde dikkat çekti:
 
Her türlü enerjinin kontrolü, tasarruf sağlayıcı teknolojik ürünlerin imalatı, ithalat-ihracatını yapmak, bu konuda müşavirlik hizmetleri vermek, acenteler, mümessillikler şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak.
 
Şirket ana sözleşmesinde, Zeynep Unakıtan tüm kamu kurumlarıyla ilgili her türlü işlem ve başvuruda yetkili kılındı.
 
Buna göre Zeynep Unakıtan, Başbakanlık, tüm bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, mahkemeler, Danıştay, Merkez Bankası, defterdarlık, uzlaşma komisyonları, gümrük ve kambiyo müdürlükleri, Gelir İdaresi başkanlıkları, vergi daireleri, idari ve vergi mahkemeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar nezdinde her konuda müştereken temsil ve ilzama, evrak alıp vermeye, belge imzalamaya yetkili kılındı.
 
5 MİLYON YTL'LİK PAZAR

13 Ağustosta Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi enerji verimliliği çalışmalarına öncülük etmek amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının mevcut akkor Flamanlı lambalarını, tasarruflu ampullerle değiştirme talimatı verdi.
 
Tüm kamu binalarında akkor ampullerin yerine tasarruflu lambaların takılmasıyla ilk etapta 80 bin kamu binasının verimli ampul alması gerekiyor. Bu karar kapsamında 250 bin YTL değerinde yaklaşık 500 bin adet akkor Flamanlı ampulü çöpe atacak olan devlet, tasarruflu ampuller için 3 milyon YTL harcayacak. Ancak kamu kurumlarının bu değişikliği tamamlanıncaya kadar toplam harcamanın 5 milyon YTLye ulaşacağı belirtiliyor. Ancak bu ampullerin 3 ay sonra maliyetini çıkardığı yaklaşımıyla, devletin yeni uygulamayla yılda 9,5 milyon YTL elektrik maliyetinden tasarruf edeceği hesabı da yapılıyor.
 
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI