EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Trakya Eyaleti

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  DEVLETİ'NİN ÜNİTER YAPISININ ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GİZLİCE ÇALIŞMALARMI YAPILIYOR ACABA!!!!!!.
 “AB himayesinde Trakya eyaleti” planında bir eşik daha atlandı. AKP hükümeti sessiz sedasız bir kararname çıkararak Trakya'ya özel bayrak, bölgesel hükümet ve parlamentonun yolunu açtı.
                 Avrupa Birliği ile çeşitli “sınır ötesi işbirliği” projelerine sokulmuş Trakya'da bir de “eyalet hükümeti” ve “eyalet parlamentosu” anlamına gelen Bölge Kalkınma Ajansı kuruldu. Emperyalizmin “AB himayesinde Trakya eyaleti” hedefinde önemli bir aşamaya işaret eden Ajans, sessiz sedasız yayımlanan bir kararnameyle hayata geçiyor.
                 Hükümetin Trakya Bölge Kalkınma Ajansı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu'nun 14.7.2009 tarih ve 2009/15236 no'lu “Türkiye nin bazı bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması” hakkındaki kararı, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayı ardından Resmi Gazete'nin 25.07.2009 tarihli 27299. sayısında yayımlandı. “Trakya'nın eyaletleştirilmesi” süreci, bu kararnameyle birlikte resmiyet kazanmış oldu.
                                   ‘Başkent’ Tekirdağ; ‘Genel Vali’ Zübeyir Kemelek
                
                Toplam 16 ayrı Bölge Kalkınma Ajansı (BKA) kuran kararnamenin ilk sırasında TR21 koduyla Trakya yer alıyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayacak ajansın merkezi Tekirdağ olacak. Trakya Bölge Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ilk bir yıl için, bir ay kadar önce atanan yeni Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek yürütecek. İlgili kararnameyle “yerel parlamento” işlevi görecek Kalkınma Kurulu'nun 100 üyesi de belirlendi.
                 Ajansın kuruluş başvurusunu eski Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan yapmış ve bu girişimi dönemin Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte açıklamıştı.
                                           Emperyalist tekellere doğrudan hizmet

                “Eyaletleştirme provası” olarak nitelenen Ajans, uluslararası tekellerin yatırım problemlerini "kısa yoldan" çözmeyi amaç edinecek. Trakya Bölge Kalkınma Ajansı, AB-ABD-Soros fonları, uluslararası şirketler dahil tüm yabancı kurumlardan "yardım" alabilecek. Yalnızca Devlet Planlama Teşkilatı'na karşı sorumlu olacak Trakya Bölge Kalkınma Ajansı, Kamu İhale Yasası ve Sayıştay denetiminden de "muaf" olacak. Kamu kaynakları da kullanan bir kurum olmasına rağmen, birer şirket gibi özel hukuk içerisinde yer alacak.
                                             Trakya Eyaleti'nin “bayrağı” olacak

                  Trakya Bölge Kalkınma Ajansı'nın eyaletleşme adımı olduğunu belgeleyen bir diğer dikkat çekici nokta da “bayrak”. 5449 sayılı BKA yasasına dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin (Resmi Gazete, 25.07.2006, 26239) 28.maddesine göre, kuruluş kararnamesini takip eden iki ay içinde Trakya BKA özel bir amblem belirleyecek. Belirlenecek amblem bir beze bastırılıp bir tür bayrak olarak kullanılabilecek.
                               Trakya Eyaleti'nin “hükümeti” de var, “parlamentosu” da

                  Trakya Bölge Kalkınma Ajansı'nın “karar organı” niteliğiyle “yerel hükümeti” çağrıştıran Yönetim Kurulu her üç ilin valileri, il belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve ticaret-sanayi odası başkanlarından oluşacak. Kuruluşu izleyen ilk yıl Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek, ilerleyen yıllarda da sırasıyla Edirne Valisi Mustafa Büyük ve Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu birer yıl dönüşümlü olarak Yönetim Kurulu Başkanı olacaklar.
                  Trakya Bölge Kalkınma Ajansı'nın “danışma ve yönlendirme organı” işlevine sahip Kalkınma Kurulu'nun üyeleri de hükümetin kararnamesinde sıralanmış. Fiili “eyalet parlamentosu” özelliğindeki Kalkınma Kurulu'na resmi-özel-sivil kategorilerinde kurum ve kuruluş temsilcileri katılacak. Kararnamenin 2,3 maddesi, Kalkınma Kurul üyelerinin “il valilerinin görüşleri doğrultusunda” belirlendiğini ifade ediyor. Kurum ve kuruluşların üyelik kriterleri ise şöyle sayılmış: “İl içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar...”
                                             Allah’ın selamı üzerinize olsun,
                                                                                                aliakbasmsn@hotmail.com        aliakbas58@mynet.com


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI