EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Yeni bir altın çağ devri

                                                  (ASR’I SAADET )                      
                              YENİ BİR ALTIN ÇAĞ DEVRİ                            
 Bizler Türkiyeli müslümanlar olarak Türkiye’de yeniden Asrı Saadet devri yaşatmak istiyoruz, Türkiye’de ALTIN ÇAĞ devri yaşanması artık kaçınılmaz bir gerçektir, bu gerçeği hiçbir güç engelleyemeyecektir. 
Türkiye’den bütün dünyaya yayılacak olan altın çağ devri bütün insanlığa huzur ve refah getirecektir.
İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Diğer varlıklardan farklı olarak akıl, şuur ve irade ile donatılmış; iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan, adaleti zulümden ayırt edebilme yeteneğine sahiptir.
İnsanın kendisini ifade edebilmesi, diğer insanlara faydalı olabilmesi ve kemale erebilmesi, aklını ve iradesini iyiden, güzelden, doğrudan, faydalıdan ve adaletten yana kullanması ile mümkündür. Bunun için insanların bazı reddedilmez hakları ve özgürlüklerinin olması ve bunların diğer insanların tasallutundan korunması gerekmektedir.
Siyaset; meşruiyetini bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma amacından alan, en üst siyasi organizasyon olan devlet eliyle, hak ve adalet ilkeleri çerçevesinde insanlara hizmet etme işidir.
İnsanın özlemi ise, yeryüzünün en önemli değeri olan saadet içinde yaşamaktır. Saadet, ancak sevgi ve kardeşlik, hak ve özgürlük, adalet, refah ve saygınlık ortamında gerçekleşebilir.
Bizler, görüşümüzün temeli olan sevgi, şefkat, kardeşlik ve insan haklarından yola çıkarak Türkiye’ye altın çağ devri yaşatmak istiyoruz.
 Üzerinde bütün insanların mutabık kaldığı, çoğu uluslararası sözleşmelerde zikredilen ve tabii hukuka aykırı olmayan temel haklara, bütün insanlar, doğuştan sahiptirler ve bu haklara dokunulamaz. Bu haklar insan onur ve haysiyetinin koruma zırhıdır.
Maalesef bugün Dünya’da Türkiye’de insan haklarını gerçek manada garanti altına alan uygulamaların olduğunu söyleyemiyoruz. Tam tersine insan haklarının en acımasızca çiğnendiği bir ortamda yaşıyoruz, insan haklarının en çok zalimane uygulamaları Müslüman coğrafyada uygulanmaktadır, açıkçası haçlı seferi ile Ortadoğu yeniden işgal edilip Müslümanlara soykırım uygulanmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde yaşayan herkes hür, onurlu ve haklar bakımından eşittir. Devlet; bu ülkede yaşayan herkesin, ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, mezhebi, siyasi görüşü, sosyal menşei, serveti veya diğer herhangi bir özelliğini gözetmeden, tüm insan haklarını ve özgürlüklerini garanti altına almasını sağlamak için çalışmalıdır.
 
 
                                            Allah’ın selamı üzerinize olsun,
                                                                                                aliakbasmsn@hotmail.com                                                    aliakbas58@mynet.com
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI