EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Ankara Rotary Kulübü

ANKARA ROTARY KULÜBÜ
 
                  1954 yılında kurulmuş olan Ankara Rotary kulübü, Türkiye' nin ilk Rotary Kulübü olma özelliğinin yanında, iki dilde (Türkçe ve İngilizce) hizmet veren tek kulüp sıfatını da taşımaktadır. Dünyadaki yaklaşık 27.000 Rotary kulübünden sadece 160 tanesi bilingiual ( Türkçe- İngilizce ) olarak hizmet vermektedir.
 
                  20. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti''nin ilk yıllarında, Rotary'nin kurulması için gerekli şartlar bulunmuyordu.
 
                  Birbirini takip eden İtalya ve Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, bu şartlar için gerekli sosyal ve ekonomik düzeyin oluşmasına olanak vermemişti. Bu şartlar, ancak 1950'lerde, Türkiye’de çok partili demokrasiye geçilmesi ile oluşmaya başlamıştır. Örneğin, (organik olarak Rotary ile ilişkili olmamakla beraber), bu tarihlerde, Ankara'da çeşitli iş ve mesleklerden bir grup iş adamı SIRA adını verdikleri bir düzenleme ile, 15 günde bir toplanmak ve tartışmak gereksinimini duymuşlardı.
 
                 Türkiye'nin 1952'de NATO'ya girmesi nedeni ile Ankara'da yabancı kuruluşların ve kişilerin artması ve yine 1952'de TÜRK-İŞ'in kurulması, bu gereksinimi hızlandırdı. Uluslararası temasların artması, birçok Türk işadamının yurtdışına gitmeleri de Rotary Kulüp lerinin daha yakından tanınmasına neden oldu.
                Bu gelişmelerin sonucu olarak "Ankara'da bir Rotary kulübü Kurulması" ile ilgili ilk başvuru 1952'de yapıldı. Ancak, bu ilk teşebbüs olumlu sonuç vermedi. Red nedeni, “Anayasamızın kadın ve erkek eşitliği ilkesine (o tarihte Rotary'nin sadece erkeklere özgü bir kulüp olması dolayısıyla) uymaması idi.
                1953 yılı sonlarında, Türkiye'de bir Rotary Kulübü kurulabilmesi için elverişli şartların oluştuğunu gören Rotary International, Beyrut'daki Rotary 243. Bölge Guvernörü Augustin J. Catoni'yi görevlendirdi. Guvernör, kendisine bağlı kuruluşlardan birisinin (American Export Lines'ın) Ankara Temsilcisi Oğuz Koraltan’a bu görevi verdi.
İlk iş olarak;
 • Ekonomist, Oğuzhan Koraltan
 • Tüccar, Nail Avunduk
 • Hukukçu, Dr. Mukbil Özyörük
den oluşan bir Kurucu Heyet seçildi.
                  Kısa sürede Rotary International'ın Ana Tüzüğü ve gerekli dokümanlar, dilimize çevrildi ve bunların Milli Mevzuat ile uyumları sağlandı. Resmi başvuru yapıldı.
                  Bakanlıklar arası uzun ve detaylı incelemelerden sonra, Bakanlar Kurulunun 11.2.1955 tarih ve 4445 sayılı kararı ile  "Ankara Rotary Kulübü'nün kurulması ve Rotary International ile işbirliği yapmasına" izin verildi.
                  Ankara Rotary kulübü ilk toplantısını 24.3.1954'de Ankara Palas'da yaparak hizmete girdi.  
                  Ankara Rotary Kulübü'nün, Rotary International tarafından 23.3.1955'de onaylanan çarteri, 7 Nisan 1955 günü, R.I. Dönem Başkanı Herbert Taylor tarafından, mutad törenle, Kulüp Başkanı Cevat Girin'e verildi. İlk kuruluşunda Ankara Rotary Kulübü üyelerinin yaklaşık yarısının yabancı uyruklu olmasından ötürü, Haftalık Mutad Toplantıları (Türkçe – İngilizce) iki dilde yapılmaktadır.
                  Ankara Rotary Kulübü, bu özelliği ile dünyadaki sayılı "iki dilli-bilingual" Kulüplerdendir.
                  Başlangıçta Lübnan'daki 245. Bölgeye bağlı olan Türk Rotary'si, 1968'de 8 kulüp ile "Rotary Yönetim Müşavirliği", 1980'de de 31 kulüp ile "Rotary 243. Bölge" olmuştur. Gelişmesi devam etmektedir.
(1) SIRA toplantılarına katılanlar:
Vehbi Koç, İbrahim Atlas, Halil Naci Mohçıoğlu, İbrahim Ergun, Mehmet Raşit Çavuşoğlu, Mehmet Ali Sofuoğlu, Burhan Çakır, Mehmet Kaymak, İbrahim Oran, Şevki Taşpınar, Ali Yüzçeşit

(2) İlk başvuruyu yapanlar:
 • Gazeteci-Yazar Ahmet Emin Yalman
 • Tarihçi Profesör Ahmet Şükrü Esmer
 • Hukukçu Dr. Münci Kapani
 •  
(3) 11.2.1955 gün ve 4445 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin 1.4.1955 tarih ve 8870 sayısı ile yayınlanmıştır.

(4) Ankara Rotary Kulübü'nün kurulduğu tarihte, dünyada 84 ülke ve Bölge'de, toplam 1366 Rotary Kulübü ve 51245 Rotaryen, Rotary hizmetinde idiler.
(5) Ankara Rotary Kulübü'nün ilk Üyeleri:
 
ANKARA ROTARY KULÜBÜ İLK ÜYELERİ
      Rtn. Şahap Birgi, (TPAO Gn. Md.)
      Rtn. Cevat Girin, (Osmanlı Bank. Bölge Md.)
      Rtn. Orhan Koraltan, (Y.Mak. Müh.)
 • Rtn. Bernard Nahum, (Koç Tic. Md.)
 • Rtn. Tuğrul Devres, (Mimar)
 • Rtn. Zeyyat Ebüziyya (Gazeteci)
 • Rtn. Sait Atcı, (Jokey Kul. Bşk.)
 • Rtn. Kemal Seler, (Maden Müh.)
 • Rtn. Walter Peterson, (Pan Am Md.)
 • Rtn. Vedat Urul, (İnşaat Müh.)
 • Rtn. Enis Tokcan, (Tetico Md.)
 • Rtn. Gani Narazan, (Mali Müş.)
 • Rtn. Bülent Büktaş, (Koç Gn. Md.)
 • Rtn. İhsan Doğramacı, (Prof.)
 • Rtn. Hikmet Belbez, (Hukuk Prof.)
 • Rtn. Galip Kardam, (İnşaat Müh.)
 • Rtn. Ahmet Tokuş, (Mühendis, Milletvekili)
 • Rtn. Vedat Abut (Gazeteci)
 • Rtn. Hüseyin Sermet, (Mühendis)
 • Rtn. Vecdi Diker, (İnşaat Müh.)
ROTARY VE LIONS ÜYELERİ VE ÇALIŞMA TARZI

1. Bu kadar güçlü isim niçin bir araya gelmiş. Amaçları Nedir?
2. Böylesine güçlü bir üye topluluğuna sahip Rotary ve Lions (göstermelik bir kaç iş dışında) Ülkemiz ve Milletimiz hayrına ne yapmıştır?
3. Ülkemizin iş, siyaset, eğitim ve basın sektörünü elinde tutan bu güç birliği, Rotary ve Lionsun iddia ettiği güzel amaçlar için bir araya gelmiş olsalardı sonuç olarak mükemmel eserler ortaya konmuş olmazmıydı. ?
4. Bırakın ülke için çalışmayı aşağıda adı geçen kişilerin genelinin kendi menfaatleri için ülkemizi bile pazarlık konusu yapması (Rahmi Koç'un Kıbrısa dil uzatması, Sabancı'nın Üniversitesinde Ermeni soykırımını savunan proflar barındırması.) örgüt ve üylerinin gerçek görevlerini gözler önü sermeye yeterli değilmidir. ?
5. Üyelerinin önemli bir kısmının özelllikle Yahudi ve Yahudi dönmesi (Sabetaycı) olması dikkat çekici değilmidir?
6. Sizce Aşağıdaki kişilerin Lions ve Rotary'e katılırken düşüncesi "Körlere yardım, toplum ve insanların gelişimi" midir? Yoksa kişisel bir takım menfaatler midir.?
7. Lions ve Rotary kulüplerinin 28 Şubat sürecinin koşullarını da istismar ederek, manevi değerlerimize saldırmışlar ve böyle eğilimleri olan kişileri desteklemiş, kurunun yanında yaşında yakılması için çalışmışlardır. Ve sürecin sonunda Çevik Bir ve Vural Savaş'a ( Plaket, onurluk) vermişlerdir. Bu tip gurupların saman altında yaptıkları bu tip işler Milli değerlerimize olduğu kadar Manevi değerlerimize de, kısacası ortak paydalarımıza karşı olan tutumlarını yeterince gözler önüne sermemekte midir?
8. Şark meselesiyle Müslümanlara karşı olan tavrı yüzyıllardır belli olan Hıristiyan batı, niçin Lions ve Rotary gibi masonik örgütlere üye olanları bağrına basmaktadır?

Aşağıda Türkiye'de faaliyet gösteren Rotary ve Lions üyelerinin çok az bir kısmının isimleri bulunmaktadır. Listeye göz atınız ve yukarıdaki soruları kendinize sorunuz.

EKONOMİ

* SAKIP SABANCI (İLK KURUCULARDAN, SANAYİCİ )
* EROL SABANCI (SANAYİCİ )
* RAHMİ KOÇ (HOLDİNG PATRONU)
* NEJAT ECZACIBAŞI (HOLDİNG PATRONU, BILDENBERG ÜYESİ )
* BERNARD NAHUM (VEHBİ KOÇ'UN YAHUDİ ORTAĞI. BE-KO BERNARD-KOÇ DEMEKTİR.)
* VITALI HAKKO (VAKKO'NUN SAHİBİ)
* JAK KAMHİ (HOLDİNG PATRONU, )
* ARMAN KARABET (TÜRKIYE ERMENİ CEMAATİ SÖZCÜSÜ)
* İZAK HALAVA (YAHUDİ, HAHAM)
* İSMAİL IŞMEN (MÜHENDİS, YAHUDİ DÖNMESİ)
* TUNCER BEZMEN (GAZETECİ, YAHUDİ DÖNMESİ )
* FUAT BEZMEN (SANTRAL MENSUCAT SAHİBİ, YAHUDİ DÖNMESİ, DÖVİZ KAÇAKÇISI OLDUGU ORTAYA ÇIKINCA ABD'YE KAÇMISTI)
* ALİ KOÇMAN (ARMATÖR, TÜSİAD BASKANI İDİ )
* NEŞET SIRMAN (İTHALATÇI, LIONS KLÜPLERİ GENEL DİREKTÖRÜ İDİ )
* DAVID KOHEN (SIGORTACI, AYNI ZAMANDA BÜTÜN AİLE LION'DUR)
* LYONEL MAKZUME (VAPUR ACENTASI VAR, YAHUDİ, AİLECE ROTARYEN, KAÇAKÇILIKTAN YARGILANDI, MAHKÛM OLDU)
* JACQUES JEULIN (BANKACI, OSMANLI BANKASI, YABANCI)
* H. VON TIELMAN (TÜRK HOECHST GENEL MÜDÜRÜ)
* FERİT VOLKAN (SHERTON GENEL MÜDÜR MUAVİNİ )
* EDWARD KEISER (İSVİÇRE HAVA YOLLARI TEMSİLCİSİ, YABANCI)
* BAHİR UYSALER (OTO-KOÇ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI)
* SEFER ULUSOY (OTOBÜS ŞİRKETI VAR )
* SELÇUK YAŞAR (HOLDİNG PATRONU )
* MEHMET YAZAR (ODALAR BİRLİĞİ BAŞKANI, BAKAN)
* NİYAZİ YILMAZER (YAKAMOZ'UN SAHİBİ )
* ARSLAN SANIR (HEMA ESKİ GENEL MÜDÜRÜ)
* DÜNDAR SOYER (İZMİR SANAYİ ODASI BASKANI İDİ )
* UGUR PAKSOY (PAKSOY FABRIKASI MÜDÜRÜ)
* CENGİZ OKAYGÜN (THY VE YEM SANAYİİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İDİ )
* ŞAHABETTIN BİLGİSU (İZMİR TİCARET VE SANAYİ ODALARI BAŞKANI)
* METE TANRIKUT (BANKA MÜDÜRÜ )
* TEOMAN TERİM (TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ)
* ALİ TUZCUOĞLU (NAKLİYE ŞİRKETİ SAHİBİ )
* TUNCAY SARIZI (NÜKLEER TIP UZMANI)
* SEYFETTIN TOKBEY (NOTER)
* BASIN YAYIN ALANINDAN
* DİNÇ BİLGİN (GAZETECİ, MEDYA PATRONU HOLDİNG SAHİBİ )
* EROL SİMAVİ (GAZETE SAHİBİ )
* ORHAN TOKATLI (GAZETECİ)
* GÜNERİ CIVAOĞLU (GAZETECİ)
* AKKAN SUVER (YENİ DÜŞÜNCE GAZETESİ SAHİBİ, MİLLİYETÇİ BİLİNİR)
* ZİYA TANSU (İKA HABER AJANSI)
* ÜMİT ATAY (BASIN YAYIN PROGRAMCISI)
* AYBER SARUHAN (GAZETECİ )
* SARUHAN AYBER (GAZETECİ)
* HAGOP AYVAS (GAZETECİ)
* GÜNAY ŞİMŞEK (GAZETECİ)
* NECMETTİN TANYOLAÇ (SPOR YAZARI)
* KEMAL AZİZ (GAZETECİ)
* HALUK SAN (GAZETECİ)
* ERDOĞAN SUNGUR (GAZETECİ)
* MEHMET SADUN ALTUNA (ESKİ BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRÜ)
* ERDOĞAN ARIPINAR (GAZETECİ)
* TURHAN TAYAN (GAZETECİ)
* METE ATABEK (GAZETECİ)
* SELAHATTİN ATASOY (EMEKLİ ALBAY)
* BAHAETTİN TATİŞ (EĞİTİMCİ )
* AKİF TATLICIOĞLU (NOTER)
* YILMAZ TUNÇHAL (GAZETECİ)
* VEDAT NEDİM TÖR (YAZAR)
* SUPHİ TÜREL (GAZETECİ)
* YAVUZ DOLUN (HABER AJANSI)
* NEHAR TÜBLEK (KARİKATÜRİST)
* FUAT UYGAN (YAYINCI)
* TURHAN DİLLİGİL (GAZETE PATRONU)
* HALUK CANSIN (GAZETECİ)
* BEKİR ÇİFTÇİ (GAZETECİ)
* EROL DALLI (GAZETECİ)
* KENAN DEĞER (TRT'Cİ, ANTALYA)
* NURETTİN DEMİRKOL (GAZETECİ)
* EMİN EDİS (GAZETECİ)
* TEOMAN ERTAN (TRT'Cİ)
* MÜMİN ÇEVİK (EDİTÖR)
* GÜNGÖR MENGİ (GAZETECİ, TRT'DE HÜKUMET TEMSİLCİSİ )
* YEKTA OKUR (GAZETECİ)
* ÜSTÜN ÜNÜGÜR (GAZETECİ)
* BAHADIR YANIKÖMEROĞLU (GAZETECİ)
* ARSLAN T. YAZMAN (GAZETECİ)
* ERTUĞRUL ZORLUTUNA (GAZETECİ)
* KAHRAMAN BAPÇUM (GAZETECİ)
* TUGRUL ILICAK (KEMAL ILICAK'IN AKRABASI, GAZETECİ )
* AYKUT SÖZERI (AKTÖR)

EĞİTİM

* CEZMİ BİREN (EMEKLİ AMİRAL, M.EĞİTİM MÜSTEŞARI İDİ )
* İLHAMİ NASUHİOĞLU (CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANI, DİYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İDİ)
* NİHAT BALKIR (BURSA ÜNİVESİTESİ REKTÖRÜ)
* AYHAN SONGAR (PROFESÖR, MİLLİYETÇİ TANINIR)
* NECDET UĞUR (ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI)
* ADNAN SÜVARİ (FUTBOL ANTRENÖRÜ )
* SUAT VURAL (PROFESÖR, DEKAN)
* GÜRBÜZ TÜFEKÇİ (SOSYAL ANTROPOLOG )
* NİHAT TÜNAYDIN (KABATAS LİSESİ, EĞİTİMCİ )
* MAHMUT YILMAZ (ÖĞRETMEN)
* ANTONIO TRUPIA (İTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ )
* N.A.JACQUES BATZLI (GALATASARAY LİSESİNDE ÖĞRETMEN, YABANCI)
* FREDERIC SHEPHERD (BİOLOJİ ÖĞRETMENİ )

BÜROKRASİ

* REMZİ YELMAN (EMEKLİ KORGENERAL)
* ERTUĞRUL ÜNLÜER (ESKİ KOCAELİ VALİ VE BELEDİYE BASKANI)
* NUMAN URS (EMEKLİ ALBAY)
* ENGİN URAL (ÇEVRE SORUNLARI VAKFI BASKANI)
* BÜLENT ULUSU (ESKI BASBAKAN)
* HAMİT YENER (EMNİYET 1. ŞUBE MÜDÜRÜ İDİ )
* NÜVİT YETKİN (CHP MİLLETVEKİLİ İDİ )
* HALİT TOKULLUGİL (BURSA ESKI VALİSİ )
* ZEKİ YÜCETÜRK (BALIKESIR ESKİ MİLLETVEKİLİ )
* ALİ BERKOL (NATO'DA GÖREVLİ)
* SUPHİ BAYKAM (CHP MİLLETVEKİLİ İDİ )
* FAHİR İLKEL (ESKİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI)
* SEZAİ ORKUNT (EMEKLİ AMIRAL )
* SEZAİ OYMAKLI (EMEKLİ SUBAY)
* HÜSEYİN ÖĞÜTCEN (İZMİR VALİSİ İDİ)
* TAHSİN ÖNALP (ESKİ BAYINDIRLIK BAKANI)
* ENVER SAATÇIGİL (ESKI VALİ )
* AHMET GÜNDÜZ AKTUĞ (POLIS BAŞMÜFETTİŞİ)
* BEDRETTIN DALAN (İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI)
* ŞAHAP KOCATOPÇU (27 MAYIS VE 12 EYLÜL BAKANLARINDAN)
* HAKKI KÜTÜK (EMNİYET MÜDÜR MUAVİNİ)
* SERİF TÜTEN (ESKİ ANKARA VALİSİ, ROTARY SEREF ÜYESİ)
* ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (İMAR İSKAN BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI)
* ÇETİN ANUNCAN (DENİZ SUBAYI)
* MUZAFFER ERCİŞ (EMEKLİ TUĞGENERAL)
* YELMAN GAZİMİHAL (SEKA GENEL MÜDÜRÜ İDİ)
* FEYYAZ GÖLCÜKLÜ (MDP MİLLETVEKİLİ)
* RÜSTÜ GÜNER (DSİ BÖLGE MÜDÜRÜ)
* SAFFET GÜRTAV (İETT GENEL MÜDÜRÜ)
* MUAMMER DURAK (VALİ MUAVİNİ)
* A.A.I.HILBRAND (YABANCI, ASKERİ ATEŞE)
* WILLIAM HUDSON (İSTANBUL İNGİLİZ KONSOLOSU)
* HERMAN BÜNEMAN (IZMIR ALMAN BASKONSOLOSU)
* AKGÜN KICIMAN (DİŞİSLERİ BAKANLIĞI PROTOKOL MÜDÜRÜ)
* EKKES LANGER (ANKARA AVUSTURYA TİCARET ATEŞESI)
* GERARD SAMBRANA (FRANSIZ, İDARİ ATEŞE)
* ERKKI TAMMIWORI (FİNLANDİYALI, BAŞKONSOLOS )
* GEOFFREY OGDEN (İSTANBUL ABD BASKONSOLOS VEKİLİ)
* HANS PETER SCHONI (İSVEÇLİ, İDARİ MÜSTEŞAR )
* FRITZ LANGER ( " " " " )
* MARSHALL BERG (ABD İDARİ ATEŞE)
* WOLFGANG ZIEBEL (ALMAN, BAŞKONSOLOS)
* NICHOLAS BASKEY (ABD, İDARİ ATESE)

DİĞER

* SUAT BALLAR (AVUKAT, ESKİ LIONS GENEL YÖNETMENİ)
* MÜNİP TARHAN (NOTER, TÜRKİYE VE DÜNYA LIONS KLÜPLERİ BAŞKANI)
* MUKBİL ÖZYÜRÜK (İLK KURUCULARDAN, YAZAR)
* FAHRETTİN KERİM GÖKAY (ORD. PROF. LIONS KURUCUSU, İSTANBUL VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI İDİ)
* KEMAL ZORLU (ALTAY KLÜBÜ BASKANI İDİ)
* MAZHAR ÇELEBİ (İLİM YAYMA CEMİYETİ BASKANI)
* SERMET HÜSEYİN (ANKARA ROTARY BASKANI İDİ)
* KEMAL KÖKSALAN (LIONS GÜVERNÖRLERİNDEN)
* O. CUMHUR AKKENT (EMEKLİ DR. ALBAY, ÇOCUK SATMAK VE ÖLDÜRMEKTEN YARGILANDI, CEZAEVİNDE)
* ÇETİN YILDIRIM AKIN (AVUKAT, TÜRKİYE LION KLÜPLERİ GENEL YÖNETMENİ İDİ, CUMHUR AKKENT'İN DAVASINI ÜSTLENDİ AMA HAPİSTEN KURTARAMADI)

BU KİŞİLER ARASINDAKİ YABANCI MİSYON MENSUPLARI DA GÖZÜNÜZDEN KAÇMAMIŞTIR!. O KİŞİLER BU KLÜPLERE CAN SIKINTISINDAN VEYA GİDECEK YERLERİ OLMADIĞI İÇİN GİRMEMEKTEDİR!.. HEPSİ SİNSİ BİR AMACIN PEŞİNDEDİR!

BU KLÜPLERE, YANİ LIONS VE ROTARYEN'E ALINACAK ÜYELER İÇİN ŞU KURALLAR UYGULANIR:

1. SELECTION   ( ELEME )
2. ELECTION      ( SEÇME )
3. INDUCTION   ( TANITMA )
4. EDUCATION   ( EĞİTME )
5. ASSIMILIATION KENDİNE BENZETME )

BU KELİMELER ELEME, SEÇME, TANITMA, EĞİTME VE KENDİNE BENZETME DEMEKTİR. BUNLARIN HEPSİNİN AMACI ÖZEL BİR KLÜBE KABUL EDİLMENİN SARHOŞLUĞU İÇİNDE HER SÖYLENENE HEVESLE SARILAN KİŞİLERİ, DEJENERE BATI KÜLTÜRÜ İLE YOĞURMAK VE ONU KÖRÜKÖRÜNE BATI'YA HİZMET EDECEK BİRİ HALİNE GETİRMEKTİR!

1984'DE ROTARY İNTERNATIONAL BASKANI SEÇİLEN ESKI TÜRKİYE LION KLÜPLERİ BASKANI MÜNİP TARHAN:
"LIONLARIN BİRBİRLERİNE KAN BAĞINDAN DAHA KUVVETLİ BAĞLARLA BAĞLI OLDUGUNU" SÖYLÜYOR!..

DAHA AÇIK BİR İFADE İLE, TÜRKİYE'DEKİ ROTARY VE LIONS KLÜPLERİ TÜRK YASALARINA DEĞİL, ULUSLARARASI ROTARY VE LIONS YASALARINA BAĞLIDIRLAR!..

TÜRKLERE DEĞİL, YABANCI LIONS VE ROTARYENLERE DAHA YAKINDIRLAR!..

TÜRKLER IÇIN DEĞİL, YABANCILAR İÇİN ÇALISIRLAR!..

TÜRKİYE'DEKI YARDIM FAALİYETLERİ İSE GÖSTERMELİK OLMAKTAN ÖTEYE GEÇMEZ!

YABANCILAR TÜRKLER'E DÜŞMANDIRLAR, KIZARLAR... AMA TÜRK LIONS VE
ROTARYENLERE, NE HİKMETSE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİRLER!..

MESELA TEKİN AKMANSOY, ALMANYA'DA "TÜRK" OLARAK KARŞILASTIĞI ZORLUKLARI, "ROTARY ROZETIYLE AŞTIĞINI" ÖVÜNEREK ANLATMAKTADIR!..

YANİ İTİBAR GÖRMEK İÇİN TÜRKLÜGÜNDEN FEDAKARLIĞA HAZIRDIR!..

İŞİN EN KOMİK YANI NEDİR, BİLİYOR MUSUNUZ?
KONU MENFAAT OLUNCA, SAĞCILIK, SOLCULUK, ATATÜRKÇÜLÜK, MİLLİYETÇİLİK, ÖNEMİNİ KAYBEDER... NİCE HIZLI SOLCUNUN, ÇOCUĞUNU AMERIKA'YA GÖNDEREN BURSU GÖRÜNCE, CIVATALARI GEVŞER... BİR BAKARSINIZ, AĞIZ DEĞİŞTİRMİŞ, AMERIKA'YI ÖVÜYOR, SERBEST PİYASAYI SAVUNUYOR, HATTA MEHMET BARLAS GİBİ "BAĞIMSIZLIK TA NEYMİŞ? ARTIK HERKES KARŞILIKLI BAĞIMLI!" DİYE KONUŞUR OLMUŞ!

AMERIKALILAR BOŞUNA DOLARIN ÜZERİNE "WE BELIEVE IN GOD- BİZ (PARANIN) TANRI OLDUGUNA İNANIRIZ" YAZMAMISLAR!

İŞTE LION VE ROTARYENLER BU TİYNETTE KİŞİLERE ROZET TAKARLAR!

BU ONLARIN UŞAKLIĞA MÜSAİT OLDUĞUNUN DELİLİDİR...

SONRA NE OLUR?
NE OLACAK?
UŞAKLIKTA SİVRİLENLERİ DE MASON LOCALARINA ALIRLAR!

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: NURCAN( ), 28.01.2011, 21:19 (UTC):
güzel bir araştırma aslında devamı gelmesi gerekir bilgi sahibi olunması gereken konular

Yorumu gönderen: ahmet( ), 14.02.2010, 20:08 (UTC):
müthiş bir çalışma olmuş tebrik ederimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI