EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Direniş ve Cihad Ruhu

                 DİRENİŞ VE CİHAD RUHU
 
           Yıl 1948: OSMANLI cihan devletinin, tarih sahnesinden çekilmesinden sonra, İSLAM düşmanı AVRUPA devletleri, Müslüman coğrafyanın kalbine, bir hançer gibi sapladıkları, SİYONİST İSRAİL devletinin kuruluşunu, bütün dünyaya ilan ediyorlar.

           OSMANLI cihan devletinin, İSLAM topraklarını kurtarmak için başlattığı kurtuluş savaşından sonra İSLAM topraklarında AVRUPA devletlerinin Müslümanların bir daha, bir araya gelip kendileri için tehdit oluşturmasın diye ve İSLAM’ın yeniden yeryüzüne hâkim olmaması için Müslümanların arasına sınırlar çizmişlerdir.

          Müslümanların arasına konan engeller maalesef onları birbirlerinden ayırmış ve birbirlerini tanımaz, yardım etmez, birbirleri ile ilgilenmez bir duruma düşürmüştür.

          Müslümanların düştükleri bu zor durumdan, büyük bir memnuniyet duyan Batılı devletler, Müslümanları çok daha zor duruma düşürmek için aralarına sınırlar çizdikleri ve ayrı ayrı devletlere böldükleri Müslümanların başlarına, kendi kukla idarecilerini atamışlar veya seçtirmişlerdir, atanan veya seçilen bu kukla yöneticiler yanlarına aldıkları vatan hainleri ile Müslüman halka karşı sistemli bir şekilde batılılaşma çabalarına girişmişlerdir.
 
          Müslüman milletinin yüzünü Kâbe’den batıya, AVRUPA ya çevirmeleri için çok büyük bir gayret sarf etmişlerdir.

 İSLAM’i inanç düşmanı batılı devletler, çeşitli iftira, oyun ve tefrika ile Müslümanların birbirlerine düşman olmalarını sağlamış ve onların kendi benliklerine dönmemeleri için ellerinden geleni yapmışlardır.
Batılı devletlerin yardımı ile Müslüman dünya bilerek, teknolojik ve diğer konulardan, geri bırakılmış ve batılı Hıristiyan devletlerinin gerisine düşürülmüşlerdir.

         İSLAM düşmanı batılı Hıristiyan devletler Müslümanlardan daha büyük intikamlar almak için Müslümanların dinlerinden soğutulup Hıristiyan yapılmak suretiyle Müslümanlardan intikamlarını almaya çalışmışlardır.

         Müslümanların, kendilerine kurulan tuzakların farkına varmaları ile paniğe kapılan batılı devletler daha evvelki yaptıkları çalışmaların boşa gidebileceği kaygısı ile bir çare aramışlar ve buldukları çare, Müslümanların topraklarını işgal etmek ve zenginliklerine el koymak ve bu düşünceyle attıkları ilk adımı genişleterek bütün Müslüman coğrafyayı İŞGAL etmek ve bu planlarını da gerçekleştirmek için İSLAM coğrafyasını İŞGAL etmeye başladılar.
         AMERİKA ve AVRUPA’lı müttefikleri Müslümanların parçalanmışlığından faydalanarak İSLAM coğrafyasını İŞGAL ettiler.

         İSLAM coğrafyasında kurulan çeşitli devletlerde yaşayan Müslümanlar kendilerine kurulan tuzakların bertaraf edilmesi için siyasi çalışmalar vakıf dernek ve tebliğ cemaatleri gibi benzer bazı kurumlar kurarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla Müslümanların uyanmalarına vesile olmaya çalışmışlardır.

        Yapılan çalışmaların tesirinin görülmesiyle Müslümanlar kendilerine kurulan tuzakların farkına varmışlardır, bunu fark eden Hıristiyan devletlerinin Din savaşları başlatarak haçlı ruhu ile Müslümanların topraklarını İŞGAL ederek bu gidişatı durduracaklarını sanıyorlardı, fakat büyük bir yanılgıya düştüler ve Müslümanlarda küllenmiş olan CİHAD RUHU’nu ateşlediler.
 
       Batılı devletler yaptıkları bu büyük yanlışın farkına vardılar fakat iş işten çoktan geçmişti, şimdi yaptıkları bu hatayı düzeltme çareleri aramaktadırlar, ne çare ki Müslümanlar CİHAD RUHU’nu artık kuşanmışlardı ve bir kere daha Müslümanlara hayat veren CİHAD RUHU şuuru ateşlenmişti.
 
       Yapılan araştırmalarda Türkiye’de ve diğer Müslümanların yaşadıkları ülkelerde Amerika ve batılı devletlere karşı içinde kin besleyen insanların % 90 civarında olduğu saptanmıştır, % 10 luk bir bölümüde vahşi batının vahşi işbirlikçileri, yalakaları, yardakçıları, vatan hainleri, şeref ve haysiyetten yoksun sadece kendini düşünen taraftarlarıdır.
 
 
                                  Allah’ın selamı üzerinize olsun,
                                                                                                aliakbasmsn@hotmail.com                                                    aliakbas58@mynet.com
 
 
 
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI