EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Yahudilerden Uzak Dur

                          YAHUDİLERDEN UZAK DURMANIN GEREKLERİ
 
Yahudiler ve Hıristiyanlar tarih boyunca, Müslümanlarla mücadele etmişler ve hep kaybetmişlerdir.
 
 Ne zaman’ki,
 
Osmanlı Devleti, tarih sahnesinden siliniyor, Müslümanlar’da karanlık bir devre giriyorlardı, Osmanlı Devletinin çöküşünün müsebbib’leri olan Yahudiler, dünya’daki emperyalist sömürücü ve insan hakları ihlalcisi olan batılı ülkelerin yardımı ile İslam topraklarını işgal etmeye başladılar.
 
İslam coğrafyasındaki yeraltı ve yer üstü zenginliklerinin farkında olan batılı devletler, Bu topraklarda rahat hareket etmek için, İslam topraklarında küçük küçük devletçikler kurup bu devletçiklerin başlarına kendi yörüngelerinde hareket eden kukla yöneticiler getirmişlerdir.
 
İslam coğrafyasındaki küçük devletçiklerin arasına onları devamlı kontrol altında tutmak ve bir devletleri olmayan Yahudilere bir devlet kurmak içinde harekete geçtiler.
 
İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi, 1948 yılında Yahudi devletini kurdular, Tüm bu olup bitenler sömürgeci devletlerin başını çektiği, İngilizler tarafından organize ediliyordu.
 
Yahudi devleti kurulunca, tüm silah cephane ve devlet kurulum bilgileri, İngilizlerin başını çektiği batı tarafından karşılandı, Yine batılı devletlerin, Yahudi devletinin üstün silah gücüne ulaşması için ellerinden geleni yapmışlar ve Yahudi devletine her türlü teknolojinin sahibi olması için yardım etmişlerdir.
 
Yahudi devleti, şu an dünyanın en büyük nükleer gücüne sahip tek ülkedir ve nükleer teknolojisini kontrol ettirmeyen tek ülkedir,
 
Dünyadaki hiçbir ülke veya kuruluş Yahudi devletinin nükleer gücü hakkında geniş bir bilgiye sahip değildir ve asla hiçbir ülke Yahudi devletini kontrol edemez.
 
Tamamen bağımsız ve dünya’yı kontrol eden bir yapısı olan Yahudi devletinin tüm yöneticileri, Bulundukları makam ve mevkilere gelebilmeleri için muhakkak binlerce Müslüman’ı katletmeleri gerekiyor.
 
Eğer Yahudi devletinin kurulduğu 1948 yılından itibaren tarihini incelersek bu güne kadar gelen tüm yöneticileri Müslüman kanı içmiş, öldürmüş, tecavüz etmiş, Müslümanların topraklarını işgal etmiş, mallarını yağmalamış ve hırsızlık yapmışlardır.
 
Aslında Yahudiler korkak bir kavimdir, asi ve şeytani düşüncelidirler, akılları hep kötülüğe çalışır, tefecilik yaparlar, faizcilik alanında dünya’yı sömüren insanlığın kanını emen vampir kılıklı yaratıklardır.
 
Yahudilerin tarihlerine baktığımız zaman en çok suç işleyen bir kavimdir, kendilerine gönderilen peygamber’leri dahi, Allah tarafından hoşlarına gitmeyen emirler getirdikleri için hiç gözünü kırpmadan öldüren haddi aşan bir toplulukturlar.
 
                                                                                                                        
“Andolsun’ki, Musa’ya kitap verdik, Ondan sonra art arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya mucize’ler verdik, Onu ruhul Kudüs (Cebrail ) ile destekledik. Ne zaman’ki bir peygamber, size canınızın istemediği bir şey getirdiyse büyüklük taslamadınız’mı, Peygamberlerden kimini yalanlayıp, kimini’de öldürüyordunuz.
                                                                                       ( Bakara suresi Ayet 87 )
 
Allah, Yahudilere birçok peygamberler, Kitap ve sahifeler gönderdiğini, birçok mucizelerle karşılaştıklarını, bütün bu gerçekleri gördükleri halde, Allah’tan, hoşlarına gitmeyen bir emir ve tavsiye geldiği zaman, o emirleri kabul etmedikleri gibi, emirleri getiren peygamber’leri de hunharca katledip öldürdükleri kur’an’ın beyanlarıyla sabittir.
 
             Kur’an bizlere Yahudiler ile ilgili birçok bilgi vermektedir.
 
“Vaktiyle biz, İsrail oğullarından; Yalnızca Allah’a kulluk edeceksiniz, ana baba’ya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve; İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye’de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz. Hâlâ yüz çevirmektesiniz”
                                                                                  
                                                                                         ( Bakara suresi Ayet 83 )
 
Dikkat ediyorsanız, Yahudilere gönderilen peygamber’lerinin, onlara getirdiği emirler içinde, Kur’an’nın Müslüman’lara tebliğ ettiği emirler aynı, zaten Hz. Âdem peygamber’den, Hz. Muhammed aleyhisselam’a kadar gelen bütün peygamberlerin getirdikleri genel emirler aynıdır, hiçbir değişiklik yoktur.
 
Nasıl olsun’ ki, Gelen tüm emir ve tavsiyeler tek bir ilah’tan gelmektedir, Rabbimizin emirlerinde asla bir değişiklik bulamazsınız.
 
Yahudiler kendilerine gelen emirlere hep itiraz etmişlerdir, devamlı kendi sığ akıllarının doğrultusunda hareket etmişlerdir. Yahudiler tarihleri boyunca yaptıkları ile kendilerini rabb yerine koymuşlardır, kâinatın sahibini ve kanunlarını bir kenara itip kendileri bir kitap yazmış ve kanunlar üretmişlerdir kendi kuş beyinlerince ve bu yanlış uygulamalarını bütün dünyaya yayarak kendilerini ve diğer canlıları yaradan rabbimizi yok saymışlardır.
 
“Kitab’ı ( Tevrat’ı yalan yanlış ) elleriyle yazıp sonrada onu az bir değere satabilmek için; “Bu Allah katındandır”diyenlere yazıklar olsun! Yazıklar olsun ellerinin yazdıklarına! Yazıklar olsun kazandıklarına!
                                                                                       ( Bakara suresi Ayet 79 )
 
 Yahudilerin Tevrat’ı, Allah’ın gönderdiği kitap olmaktan çıkarıp tahrif etmelerinden dolayı Allah’ın gazabını üzerlerine çekmişlerdir. Dikkat ediyorsanız Allah’ın gazabı Yahudilere karşı o kadar şiddetlidir’ki, Âlemlerin yaratıcısı ve yoktan var edicisi Allah azze ve celle Yahudi’leri defalarca, yazıklar olsun diyerek tenkit etmesi müthiş ve düşülmesi gereken bir olaydır.
 
“(Yahudi’ler ) birde dediler’ki; Sayılı günler dışında bize asla ateş dokunmayacaktır. “De’ki “Allah’tan bir söz’mü aldınız? Şayet öyle ise Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilemeyeceğiniz şeylerimi söylüyorsunuz?”
 
                                                                                       ( Bakara suresi Ayet 80 )
 
Yahudi’ler, Aslında Allah’ın gönderdiği kitab’ı tahrif etmelerinden dolayı, yaptıklarının yanlış bir şey olduğunun farkındadırlar, Yukarıdaki Ayet, yahudilerin ne kadar büyük bir suç işlediklerinin affedilmez bir hata olduğunu bildirmektedir.
 
“Hayır, öyle değil. Kötülük işleyip’de günah’ı kendisini kuşatmış olan kimseler var’ya, işte onlar cehennemliklerdir, orada ebedi kalacaklardır”
                                                                                    
                                                                                          ( Bakara suresi Ayet 81 ) 
 
Yahudi’lerin “Sayılı günler dışında bize asla ateş dokunmayacaktır “ demelerini şanı yüce olan Allah tenkit ediyor ve düşüncelerinin yanlış olduğunu onların yüzüne vuruyor.
 
 
 
Yahudi’ler tarihleri boyunca büyük suçlara imza atmışlar, hiçbir topluluğa verilmeyen imtiyazlar onlara verilmiş, fakat onlar kendilerine verilen büyük nimetlere rağmen, suç işlemekten geri durmamışlardır, kendilerine verilen imkânlar dâhilinde şımarmışlar, nankörlük yapmışlar ve devamlı Allah’a karşı gelmişler, yeryüzünde bozgunculuk yapmışlar, İnsanları yoldan çıkarmışlar ve Allah’a ibadet etmekten uzaklaştırmışlardır, bütün bu yaptıkları kötülüklerden dolayı cehennemde ebedi olarak kalacakları bildirilmiştir.
 
“Onlara; Allah’ın indirdiği Kur’an’a inanın denildiğinde “Bize indirilene (Tevrat’a ) inanırız”deyip ondan sonra gelen Kur’an’ı inkâr ederler. Hâlbuki o, ellerinde bulunan Tevrat’ı tasdik eden Hak bir kitap’tır. Onlara;”Eğer Tevrat’a inanıyor idiyseniz niçin daha önce Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Diye sor.
 
                                                                                              ( Bakara suresi Ayet 91 )
 
Her Müslüman, Yahudi toplumunun ne kadar aşağılık, kâfir bir topluluk olduğunu en ince ayrıntısına kadar öğrenmek zorundadır ve ona göre tedbirini almalıdır, Yahudi’yi en iyi öğrenebilecekleri yerde Allah’ın kitab’ı Kur’an’dır.
 
Evet, Yahudi’ler dünyanın başına bela olan, hem Allah’ın, hem Müslümanların, hemde İnsanlığın düşmanıdırlar, Yahudiler, kendilerini dünyanın efendisi sayıp, diğer insanları’da köle olarak adlandırmaktadırlar, Dünyadaki tüm insaf sahibi insanlar bir araya gelip Siyonist Yahudi tehlikesinden dünyayı kurtarması gerekiyor.
 
Bugünde yahudi’leşen bir dünya var artık, İbrahim aleyhisselamın ve Muhammed aleyhisselamın dininden, kendini uzak tutan insanlar, ahiretlerini tehlikeye atmaktadırlar, 
 
 
 
 
 (Yahudi’ler ve Hıristiyan’lar Müslüman’lara ) “Yahudi ya da Hıristiyan olunki, doğru yolu bulasınız” dediler. De’ki “Hayır biz bir tek Allah’a inanan İbrahim’in dinine uyarız. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı”.
                                                                                               ( Bakara suresi Ayet 135 )
 
Her Müslüman şunu çok iyi bilsin’ki, Yahudilerden asla dost olmaz, kendileri dışındaki insanları köle olarak gören bir zihniyetten insanlığa ne fayda gelir’ ki, bunlar insanlığın sırtında bir ur gibidirler, bunlardan insanlığa bir fayda gelmez, yeni yetişen nesil Yahudi tehlikesi karşısında hazırlıklı olmalıdır, Yahudiler insanlığı sömürerek dünya hâkimiyetini kurmak ve insanları köleleştirmek istiyorlar.
 
Bu büyük tehlikeyi durdurabilecek, insanlığı bu beladan kurtarabilecek yegâne güç hiç şüphesiz’ki Müslümanlardır,
 
Yahudiler öyle büyük bir beladırlardırki Allah’ın ve tüm peygamberlerin, insanlığın ve iyiliklerin baş düşmanıdırlar, dünya’daki görünen şeytan’lardır, tüm kötülükler onların elleri ile işlenir, Hangi kötülük taşını kaldırsanız altından muhakkak Yahudi veya zihniyeti çıkar.
'Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır. Şüphesiz ki Allah zâlimler gürûhunu hidayete erdirmez.' (Mâide: 51)
 
Allah’ın selamı üzerinize olsun,
                                                                                                  aliakbasmsn@hotmail.com
 
                                                                                                    aliakbas58@mynet.com
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI