EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
EMİRDER KOCAELİ KARTEPE İNSAN HAKLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

AKP askeri bölgeleride satmak istedi

AKP askeri bölgeleri de satmak istedi
Tasarıya CHP ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. Bu itirazların ardından tasarı ve önerge komisyona geri çekildi. Pazartesi günü Adalet Komisyonu yeniden tasarıyı ele alacak ve önergenin de akıbeti belli olduktan sonra tasarı tekrar Genel Kurul`a tekrar gelecek.
AKP hükümetinin çıkardığı kanunlar sayesinde Türkiye parsel parsel satılıyor. Bu yetmemiş olacak ki AKP hükümeti askeri bölgelere de el attı.
TBMM`de yabancılara mülk satışı yasa tasarısı ele alınırken AKP çok ilginç bir önerge verdi ve askeri bölgeler ile stratejik alanların yabancı şirketlere satışına olanak tanımak istedi. MHP ve CHP büyük tepki gösterince önerge komisyona geri çekildi. Tasarının görüşmeleri de yarım kaldı. Görüşmelere yarın devam edilecek.
ÖNERGEYE BAK
Görüşmeler sırasında AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AKP milletvekilleri Ali Bayramoğlu, Osman Demir, Nurettin Akman ve Abdülhadi Kahya`nın imzası ile yasa tasarısında değişikliği amaçlayan şu önerge verildi:"Yabancı yatırımcıların Türkiye`de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere, taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler. Bu şekilde edinilen taşınmazların bir başka yabancı sermayeli şirkete devrinde ve taşınmaz maliki yerli sermayeli bir şirketin hisse devri yoluyla yabancı sermayeli hale gelmesi halinde de aynı esas geçerlidir.
Bu şirketlerin 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu`nda belirtilen askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve aynı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen stratejik bölgelerdeki edinimleri, taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. İzin talebi, valilik bünyesinde ilgili idare temsilcilerinin katılımıyla oluşan komisyonda, edinimin ülke güvenliği ve faaliyet konusuna uygunluğu değerlendirilerek karara bağlanır. Bu madde hükümlerine aykırı edinildiği veya kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.
Türkiye`de taşınmaz rehni tesisinde, hisseleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerin ediniminde ve kanuni miras yoluyla gerçekleşen intikallerde bu maddede yer alan kayıt ve sınırlamalar aranmaz."
MHP`NİN TEPKİSİ
Bu önerge tartışmaya neden olurken, Kamer Genç"Yabancı şirketlerin buradaki uzantılarına, Türkiye toprakları satılacak`` diye bağırdı. MHP Grup Başkanvekili Faruk Bal da " Bu çok vahim bir önerge. Yabancı bir şirketin sözleşmesine, bir toprağın mülkiyetini nasıl terk edebilirsiniz? Bu ülke bu kadar pespaye bir ülke değil. Askerî bölgelerle ilgili yabancıların mülk edinmesi izni de Valiliğe bırakılıyor. Bakanlar Kurulu Millî Savunma Bakanlığı niye var bu ülkede? " dedi.
MHP`nin bir diğer Grup Başkanvekili Oktay Vural ise "Bu önerge ile askerî bölgelerle ilgili kanun da değiştiriliyor. Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yabancıların mülk edinip edinmemesine karar verileceğine dair bir maddeyi de değiştiriyor. Bu mümkün değil.`` dedi.
FOTOĞRAF ÇEKMEK BİLE YASAK
Önerge sahibi AKP`li Elitaş ise askerî yasak bölgelere yakın yerlerdeki mülk satışları için halen, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verildiğini hatırlattı. Elitaş önerge ile Bakanlar Kurulu yetkisinin devam edeceğini ancak izni Valiliğin vereceğini ve bir değişiklik olmayacağını öne sürdü ve "Bakanlar Kurulu, o bölgelerde yabancı uyruklular tarafından kurulmuş Türk şirketlerine izin konusunda bölgeyi izne açacak, sonra ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte izin verilip verilmeyeceği konusunda Valilik yetkili kılınmış olacak`` dedi.
Emekli Tümgeneral MHP milletvekili Erdal Sipahi ise bu açıklamaya tepki gösterdi ve "Askeri Yasak Bölgeler Kanununa göre kara yasak bölgelerine yabancıların girmesi kesinlikle yasaktır. Türk vatandaşlarının ise sadece gündüz saatlerinde izinle girebilir.2. derece yasak bölge ise 5 kilometreye kadar uzanır. Bırakın yabancılara satmayı, fotoğraf çekilmesi, dürbünle gözetlenmesi, resim ve krokisinin yapılması, not alınması bile yasaktır. Fotoğraf çekmeyi yasaklıyoruz ve bu bölgeyi şimdi satmaya çalışıyorsunuz`` dedi. Bu itirazların ardından tasarı ve önerge komisyona geri çekildi. Pazartesi günü Adalet Komisyonu yeniden tasarıyı ele alacak ve önergenin de akıbeti belli olduktan sonra tasarı tekrar Genel Kurul`a gelecek.
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İSLAM'İ İNSAN HAKLARI SAVAŞÇILARI